Przedszkole nr 31 w Lublinie

Start

Przedszkole nr 31, istnieje od 1987 roku i mieści się w otoczonym przyrodą ogrodzie przy ulicy Tymiankowej 60 w Lublinie, na osiedlu Łęgi w dzielnicy Czuby. Celem wychowania przedszkolnego jest wsparcie całościowego rozwoju dziecka. Wsparcie to realizowane jest przez proces opieki, wychowania i nauczania –uczenia się, co umożliwia dziecku odkrywanie własnych możliwości,sensu działania oraz gromadzenie doświadczeń na drodze prowadzącej do prawdy, dobra i piękna. W efekcie takiego wsparcia dziecko osiąga dojrzałość do podjęcia nauki na pierwszym etapie edukacji. Przedszkole nr 31 jest placówką nowoczesną choć cenimy tradycje, nowatorską i przyjazną dzieciom. Dążymy do zaspokojenia oczekiwań dzieci, rodziców, środowiska.

4O9A7740mfot.Miny Robimy

Stwarzamy dzieciom warunki do indywidualnego, bezpiecznego, radosnego rozwoju, sprawiamy, że czują się akceptowane i szczęśliwe. Przestrzegamy Praw Dziecka. W naszej ofercie znajdują się zajęcia sprzyjające rozwijaniu inteligencji wielorakich i talentów tkwiących w naszych wychowankach. Absolwent naszego Przedszkola jest osobą otwartą, twórczą i aktywną. Dyrektorem placówki jest Pani mgr Danuta Głaz a kadrę placówki tworzą osoby kompetentne i życzliwe.


Zapisz 

Zapisz